ФА Тракия Записи

Песните и танците, изпълнявани от Ансамбъла, са плод на дългогодишния опит на артистите в съхраняването на автентичните мелодии и авторски произведения. Традициите в издирването и изпълнението на оригинални фолклорни произведения са един от отличителните знаци на професионалистите от Тракия.

Чуйте записите.