ФА ТракияИстория

Държавен фолклорен ансамбъл "Тракия" е създаден през 1974 година на бюджетна издръжка към Министерство на културата и от 01.01.1999 година е към Община Пловдив.Творческият облик на "Тракия" е създаден от проф. Кирил Дженев.